Systemy przeciwpożarowe

Poczucie bezpieczeństwa to także sprawna instalacja przeciwpożarowa, która w razie potrzeby szybko wykryje zagrożenie pożarowe i umożliwi szybką ewakuację oraz wezwanie pomocy.

System przeciwpożarowy to sieć współdziałających ze sobą wzajemnie elementów i urządzeń, których wspólnym zadaniem jest konkretny cel, czyli wykrywanie pożaru i przeciwdziałanie jego skutkom. Im szybsze wykrycie niebezpieczeństwa, tym więcej czasu na ratowanie życia i dobytku. Niekontrolowany ogień to realne zagrożenie, którego nie można lekceważyć. Najczęściej już kilka minut wystarczy aby postawić w śmiertelnym niebezpieczeństwie ludzkie życie i zdrowie. Pożar to nie tylko ogień ale też towarzyszące mu toksyczne gazy, które potrafią zakłócić orientację, osłabić człowieka, ograniczyć widoczność utrudniając ucieczkę. Zastosowanie instalacji ppoż. umożliwia w znaczny sposób ograniczyć niebezpieczeństwo. Na skuteczne ostrzeżenie, zabezpieczenie, uratowanie ludzkiego życia i zdrowia składa się wiele czynników. Wtedy, gdy liczą się sekundy żaden sprzęt nie może zawieść.

Do podstawowych rodzajów i funkcji systemów przeciwpożarowych zalicza się:

System sygnalizacji pożaru (SSP, zwany również jako SAP - sygnalizacja alarmowa pożarowa)

System składający się ze zbioru elementów, które wspólnie tworzą instalację wykrywającą pożar i alarmują o jego powstaniu. Podstawowym zadaniem tego systemu jest szybka reakcja, aby wykryć rozprzestrzeniający się ogień zanim stanie się on trudny do opanowania. Dzięki różnego rodzaju modułom sterującym można automatycznie poinformować o niebezpieczeństwie zarządcę obiektu, a nawet wysłać bezpośredni sygnał do straży pożarnej.

Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO)

To system, którego zadaniem jest wydawanie sygnałów ostrzegawczych/ komunikatów głosowych  zagrożeniu. System dźwiękowy może działać automatycznie po otrzymaniu sygnału z SSP lub może być włączony przez operatora. Ta funkcja jest zwykle spełniana przez tzw. syreny (sygnalizatory akustyczne) lub przy pomocy światła (sygnalizatory akustyczno – optyczne).

System oddymiania

System, którego zadaniem jest odprowadzanie dymu i ciepła z danego obiektu. To ułatwia ewakuację ludzi i zmniejsza narażenie konstrukcji budynku na uszkodzenia termiczne.

Elementy budowy systemu oddymiania:

  • centrale oddymiania,
  • przyciski oddymiania,
  • czujniki dymu,
  • systemy napędów,
  • okna oddymiające,
  • klapy oddymiające,
  • kurtyny dymowe.

System detekcji gazów toksycznych i wybuchowych

System, który znajduje zastosowanie w miejscach, gdzie możliwe jest pojawienie się niebezpiecznych stężeń gazów palnych i toksycznych. W większości obiektów przemysłowych oraz przestrzeniach jak parkingi lub garaże podziemne zachodzi konieczność skutecznej detekcji gazów lub oparów cieczy. Substancje te mogą być toksyczne, palne bądź obojętne (jak np. gazy szlachetne). Obojętność chemiczna gazu nie oznacza równocześnie braku zagrożenia dla materii ożywionej. Przykładowo, źródło wycieku np. argonu będzie powodowało wypieranie tlenu z atmosfery znajdującej się w pomieszczeniu stanowiąc zagrożenie dla życia.

Tylko dobrze zaprojektowane oraz zamontowane instalacje i systemy ppoż. mogą zagwarantować szybki przebieg od wykrycia pożaru, przez wysłanie informacji, po zapobieganie rozprzestrzenianiu się ognia.

Ponadto każda instalacja powinna być regularnie konserwowana i testowana, by zapewniać bezpieczeństwo przez długie lata, a wykazać się sprawnością w nieoczekiwanym momencie.

Systemy przeciwpożarowe stosowane są w zakładach pracy, biurowcach, fabrykach, magazynach, a także w innych budynkach przemysłowych, mieszkalnych i obiektach użytku publicznego.

Jesteśmy w Twojej okolicy!

Instalujemy systemy przeciwpożarowe na terenie Janowa Lubelskiego. Zaufaj profesjonalnej firmie świadczącej usługi elektryczne od ponad dwunastu lat!