Systemy przeciwpożarowe Janów Lubelski

system przeciwpożarowy janów lubelski

Sprawna instalacja przeciwpożarowa, która w razie potrzeby szybko wykryje zagrożenie pożarowe i umożliwi szybką ewakuację oraz wezwanie pomocy to gwarancja poczucia bezpieczeństwa.

System przeciwpożarowy stanowi kompleksową sieć współpracujących ze sobą elementów i urządzeń, których głównym celem jest wykrywanie pożaru oraz skuteczne przeciwdziałanie jego negatywnym konsekwencjom. Im szybsza identyfikacja zagrożenia, tym więcej czasu na ratowanie życia i mienia. Niekontrolowany ogień stanowi realne zagrożenie, które nie powinno być bagatelizowane. Zaledwie kilka minut może wystarczyć, aby narażać ludzkie życie i zdrowie na śmiertelne niebezpieczeństwo. Pożar to nie tylko ogień, ale także towarzyszące mu toksyczne gazy, zdolne zakłócić orientację, osłabić człowieka i ograniczyć widoczność, co utrudnia ucieczkę. Zastosowanie instalacji przeciwpożarowej znacząco redukuje to ryzyko. Skuteczne ostrzeżenie, zabezpieczenie i ocalenie ludzkiego życia i zdrowia zależą od wielu czynników, zwłaszcza gdy liczą się sekundy, i żaden sprzęt nie może zawieść.

Każda instalacja powinna być regularnie konserwowana i testowana, by zapewniać bezpieczeństwo przez długie lata oraz wykazać się sprawnością w nieoczekiwanym momencie.

Systemy przeciwpożarowe stosowane są w zakładach pracy, biurowcach, fabrykach, magazynach, a także w innych budynkach przemysłowych, mieszkalnych i obiektach użytku publicznego.

System sygnalizacji pożaru (zwany również jako SAP - sygnalizacja alarmowa pożarowa)

System składa się z zestawu elementów, które wspólnie formują instalację do wykrywania pożaru oraz informowania o jego wystąpieniu. Głównym celem tego systemu jest natychmiastowa reakcja, umożliwiająca wykrycie rozwijającego się ognia, zanim stanie się on trudny do opanowania. Dzięki różnorodnym modułom sterującym można automatycznie powiadomić zarządcę obiektu o zagrożeniu, a nawet wysłać bezpośredni sygnał do straży pożarnej.

Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO)

To system, którego zadaniem jest wydawanie sygnałów ostrzegawczych/ komunikatów głosowych  zagrożeniu. System dźwiękowy może działać automatycznie po otrzymaniu sygnału z SSP lub może być włączony przez operatora. Ta funkcja jest zwykle spełniana przez tzw. syreny (sygnalizatory akustyczne) lub przy pomocy światła (sygnalizatory akustyczno – optyczne).

System oddymiania

System, którego zadaniem jest odprowadzanie dymu i ciepła z danego obiektu. To ułatwia ewakuację ludzi i zmniejsza narażenie konstrukcji budynku na uszkodzenia termiczne.

Elementy budowy systemu oddymiania:

  • centrale oddymiania,
  • przyciski oddymiania,
  • czujniki dymu,
  • systemy napędów,
  • okna oddymiające,
  • klapy oddymiające,
  • kurtyny dymowe.

System detekcji gazów toksycznych i wybuchowych

System, który znajduje zastosowanie w miejscach, gdzie możliwe jest pojawienie się niebezpiecznych stężeń gazów palnych i toksycznych. W większości obiektów przemysłowych oraz przestrzeniach jak parkingi lub garaże podziemne zachodzi konieczność skutecznej detekcji gazów lub oparów cieczy. Substancje te mogą być toksyczne, palne bądź obojętne (jak np. gazy szlachetne). Obojętność chemiczna gazu nie oznacza równocześnie braku zagrożenia dla materii ożywionej. Przykładowo, źródło wycieku np. argonu będzie powodowało wypieranie tlenu z atmosfery znajdującej się w pomieszczeniu stanowiąc zagrożenie dla życia.