Przegląd instalacji elektrycznej 2024

Przegląd instalacji elektrycznej 2024 – zapewnij sobie bezpieczeństwo w nowym roku

W dynamicznie rozwijającym się świecie, w którym technologia odgrywa kluczową rolę, sprawna instalacja elektryczna staje się nieodłącznym elementem codziennego życia. W 2024 roku warto zastanowić się nad kondycją naszych instalacji elektrycznych, aby zapewnić sobie nie tylko bezpieczeństwo, ale także efektywność energetyczną. W poniższym artykule dowiesz się, dlaczego regularne przeglądy są kluczowe i jakie obowiązki nakładają na nas przepisy.

Obowiązkowy przegląd instalacji elektrycznych – na czym polega?

Aby mieć pewność, że instalacja elektryczna działa w sposób prawidłowy, niezbędne jest regularne kontrolowanie jej stanu technicznego.
Obowiązkowy przegląd powinien obejmować:

  • oględziny widocznych części przewodów elektrycznych,
  • pomiary kontrolne,
  • próby eksploatacyjne,
  • sprawdzenie ciągłości przewodów ochrony przeciwpożarowej.

Co jaki czas należy wykonywać przegląd instalacji elektrycznej?

Okresowa kontrola instalacji elektrycznej oraz piorunochronnej musi zostać przeprowadzona minimum raz na pięć lat. Co ciekawe, obowiązek ten obejmuje także instalację fotowoltaiczną, ponieważ stanowi ona część instalacji elektrycznej.

Jak wygląda kontrola instalacji elektrycznej?

Bezpieczeństwo użytkowników i ochrona przed potencjalnymi zagrożeniami związanymi z instalacjami elektrycznymi to główne cele obowiązkowego przeglądu. Przegląd instalacji elektrycznej dzielimy na dwa etapy. Pierwszy etap to tzw. oględziny instalacji, natomiast etap drugi to czynności związane z wykonywaniem prób i pomiarów instalacji elektrycznej przy użyciu specjalistycznej aparatury pomiarowej.

Czy jest obowiązek przeglądu instalacji elektrycznej w domu jednorodzinnym?

Tak, dom jednorodzinny podlega obowiązkowym przeglądom instalacji elektrycznej. Pomimo że obciążenie może być mniejsze niż w obiektach użyteczności publicznej, bezpieczeństwo mieszkańców oraz utrzymanie sprawności energetycznej wymagają regularnych ocen stanu technicznego instalacji.

Kto i jak dokonuje przeglądu instalacji elektrycznych?

Przeglądy powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowanych elektryków posiadających odpowiednie uprawnienia. To oni posiadają wiedzę i doświadczenie, by kompleksowo ocenić stan techniczny instalacji oraz zidentyfikować ewentualne zagrożenia.

W trosce o bezpieczeństwo i efektywność energetyczną nie warto bagatelizować znaczenia przeglądów instalacji elektrycznych. Regularne oceny stanu technicznego pozwalają uniknąć potencjalnych zagrożeń, zapewniając jednocześnie spokój i pewność, że nasza infrastruktura elektryczna spełnia najwyższe standardy. W 2024 roku, zadbajmy o to, aby nasze instalacje były nie tylko nowoczesne, ale przede wszystkim bezpieczne. Aby zapewnić sobie komfort i bezpieczeństwo – skontaktuj się z nami!

Udostępnij

Facebook
Twitter
LinkedIn