Pomiary elektryczne Janów Lubelski

pomiary elektryczne Janów Lubelski

Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania instalacji elektrycznych oraz gwarancja ich niezawodności stanowią kluczowy element świadczenia usług w dziedzinie elektryki. W związku z tym, przed każdym odbiorem instalacji przeprowadzamy kompleksowe pomiary oraz testy urządzeń, celem upewnienia się, że system działa zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Osiągnięcie bezawaryjności instalacji stanowi dla nas potwierdzenie poprawności i właściwego wykonania powierzonej nam pracy.

Wykonujemy:

  • pomiary rezystancji uziemienia,
  • pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznych,
  • pomiary wyłączników różnicowoprądowych,
  • pomiary skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania,
  • pomiary impedancji pętli zwarcia,
  • pomiary rezystancji połączeń ochronnych i wyrównawczych,
  • badania stanu kabli i obwodów,
  • pomiar ciągłości połączeń przewodów ochronnych i wyrównawczych,
  • badania stanu sprzętów elektrycznych,
  • pomiary poziomu natężenia oświetlenia.