treest

pomiary0elektryczne

Zapewnienie bezpieczeństwa w użytkowaniu instalacji elektrycznych i niezawodność ich działania to podstawa świadczenia usług z zakresu elektryki. Dlatego też, przed każdym odbiorem instalacji wykonujemy wszelkie pomiary i testy urządzeń, aby mieć pewność, że instalacja działa zgodnie z wszystkimi wymogami i przepisami. Bezawaryjność daje nam pewność, że swoją pracę wykonaliśmy poprawnie i prawidłowo.

Wykonujemy:

  • pomiary rezystancji uziemienia,
  • pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznych,
  • pomiary wyłączników różnicowoprądowych,
  • pomiary skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania,
  • pomiary impedancji pętli zwarcia,
  • pomiary rezystancji połączeń ochronnych i wyrównawczych,
  • badania stanu kabli i obwodów,
  • pomiar ciągłości połączeń przewodów ochronnych i wyrównawczych,
  • badania stanu sprzętów elektrycznych,
  • pomiary poziomu natężenia oświetlenia.